Raudo výrobní družstvo invalidů zkušenosti recenze

Stěhování válce 7 tun

Naše práce přináší mnoho neocenitelných zážitků a bohužel někdy i těch negativních. My v SB STĚHOVÁNÍ BRNO nemáme ve zvyku vynášet na povrch negativní zkušenosti. Toto je však prozatím jediná cesta, jak můžeme vyjádřit své pohrdání a zároveň rozhořčení z obchodní spolupráce s firmou RAUDO. RAUDO - zkušenosti a recenze.

Firma RAUDO– vyrobní družstvo invalidů, jednající panem Zbyňkem Ščuglíkem působí navenek seriózně. Pan Ščuglík si vybral nás SB STĚHOVÁNÍ BRNO jako stěhovací firmu, která má přestěhovat celou jejich výrobu pneumatik z Brna do Šumperku. Nejednalo se o jednoduché stroje, šlo o stěhování těžkých strojů pro výrobu pneumatik, každý v tonáží od 500 kg až do 7000 kg. Úvodní setkání a osobní prohlídka stěhovaných strojů nenaznačila žádné skryté problémy.

NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTI S FIRMOU RAUDO

První obhlídka probíhala kvůli zaměstnancům skrytě, nesměly zatím vědět, že výroba končí. Vydával jsem se tedy za člověka od pojišťovny. Zběžně jsme prošly výrobní halu a ukázaly si stěhované stroje. Po prohlídce jsme se dohodly na zaslání předběžné cenové kalkulace.

Odhadnout stěhování těžkých strojů, atypických rozměrů a tvarů, není nic snadného. Je třeba mít relevantní informace, spočítat možná rizika a připravit pracovní postup, který rizika maximálně vyvažuje. Od techniky zvedání a posunu, přes způsoby navazování lan jeřábu, až po takové věci jako je překonání nerovnosti povrchu podlahy nebo demontáž stroje kvůli nízkému překladu vjezdových vrat. Zkrátka je třeba připravit několik scénářů, mj. i ten, kdy stěhování strojů nepůjde podle plánu.

Pan Ščuglík ode mne obdržel orientační cenovou kalkulaci pro osmi hodinovou směnu. Přiznávám, že můj odhad byl příliš pozitivní a časově příliš krátký. Po zběžné obhlídce jsem k tomu neměl dostatek informací a zcela otevřeně ani dost zkušeností s tímto typem strojů. Nicméně podotýkám, že toto pan Ščuglík velmi dobře věděl a byl srozuměn, že se jedná o základní propočet, který bude dopřesněn podrobnou obhlídkou č. 2. Také znal naši historii a realizované zakázky stěhování strojů pro ZETOR BRNO.

Po vyhodnocení nabídek se firma RAUDO rozhodla pro naši stěhovací firmu, slovy pana Ščuglíka „chceme, aby stěhování realizovala Vaše firma“. Skvělé, začali jsme tedy nadšením ladit detaily, osobně jsme se kolegou účastnili další obhlídky, kde jsme již konkretizovali pracovní postup. Začali jsme konkretizovat také jednotlivé vybavení, ladit jednotlivé kroky manipulace hodinu za hodinou. Pro jistotu jsem se účastnil i obhlídky č. 3, kde jsem chtěl mít naprostou jistotu, že stěhování nezabrání vážnější problém.

Upřesněním postupu a zpracováním časového harmonogramu došlo ke korekci cenové kalkulace. Stěhování strojů firmy RAUDO bylo rozvrženo do dvou dnů, tomu odpovídalo sestavení týmu, celkový rozsah vybavení a všech ostatních položek. Vše transparentně rozvrženo v položkové kalkulaci, vycházejíc ze sazeb již zaslané kalkulace.

Byla sestavena odpovídající cenová nabídka vč. návrhu smlouvy. Návrhy byly schváleny telefonním souhlasem pana Zbyňka Ščuglíka, jakožto předsedy statutárního orgánu družstva.

RAUDO ANEB JAK SE JEDNÁ S OBCHODNÍMI PARTNERY

S blížícím se termínem realizace stěhování strojů jsem naivně předpokládal, že po odsouhlasení je třeba učinit vše, abychom stěhování strojů úspěšně zvládli. Přiznávám, že jsem se také naivně domníval, že firma RAUDO hraje fair play a že jednání jejího předsedy je poctivé.

V týdnu před realizací stěhování jsme byli dohodnuti s panem Ščuglíkem na podpisu Smlouvy o dílo a já již nakupoval a zadal k výrobě potřebný materiál a některé vybavení. Měl jsem nasmlouvaný jeřáb, dodávku VZV i s řidičem, výrobu dřevěných trámů, rámů, pojištění atd. Se svým týmem jsme byli dohodnuti na všech detailech stěhování a všichni si rezervovali kapacity na dvoudenní těžkotonážní stěhování. Samozřejmě nás to stálo čas a energii věnovanou celé přípravě.

PODVODNÉ JEDNÁNÍ FIRMY RAUDO

6 dnů před termínem stěhování pan Ščuglík přestal zvedat telefon a nereagoval na moji urgenci ohledně technického detailu (plán vázacích ok) a podpisu smlouvy. Jeho sms obsahovala sdělení, že je mimo a nemůže hovořit. Přitom několikrát měl linku obsazenou..

To začalo zvyšovat mé pochybnosti o korektním jednání firmy RAUDO. Máte za sebou bezmála dvouměsíční anabázi dojednávání zakázky, ve skladu Vám leží vybavení a materiál za 20.tisíc a Vaši subdodavatelé mají rezervovány své kapacity jen pro Vás. Jenže Vás objednatel nezvedá telefon a nereaguje na urgenci.

Dva dny před realizací mi pan Ščuglík konečně zvedl telefon. Nechal mne vymluvit ohledně technikálií a po té stroze poznamenal, že je to stejně jedno, že stěhování nebude.. Cože?! Dělá si srandu?! V té souvislosti se zbaběle vymluvil na firemního „ekonoma“ (nevím co si pod funkcí ekonoma přestavit – účetního, manažera?? Určitě ne však statutára..), který prý přikázal, že zakázku je třeba znovu tendrovat a proto se odkládá na neurčito..

Dva dny před realizací??!! Umíte si asi představit, jak jsem se cítil. Doslova zrazen.. A k tomu ten příjemný, leč zcela samozřejmý tón! Jakoby se nechumelilo, prostě se stěhování nekoná a když už voláte, tak Vám to i oznamujeme..

V tu chvíli nevíte, co si o tom máte myslet. Jeden přehazuje odpovědnost na druhého, ekonom s Vámi hovoří arogantním a pohrdajícím tónem, něco na způsob „my jsme RAUDO, kdo jste sakra Vy??“..

Snažil jsem se alespoň o jediné – apeloval jsem na jejich morální hodnoty a jakousi stavovskou čest. Chtěl jsem od firmy RAUDO slyšet, proč? Bohužel marně jsem se ptal na konkrétní důvod i když jsem tušil, kde bude pravda. Pan Ščuglík mi však přislíbil (OSOBNĚ PŘISLÍBIL!), že je mu zrušení realizace líto a náklady vzniklé s přípravou realizace samozřejmě uhradí. Ani jsme nemuseli příliš rozebírat institut předsmluvní odpovědnosti podle NOZ a ukončení spolupráce bez spravedlivého důvodu..

PRAVDA JE RELATIVNÍ. RAUDO.

Po dohodě na úhradě nákladů jsem sepsal osobní dopis, kde jsem shrnul spolupráci a SLUŠNÝM způsobem požádal o úhradu POUZE již zaplacených nákladů. NE času stráveného přípravou, NE penále ze zrušení subdodavatelů, NE nákladů obětovných příležitostí..

Na dopis nikdo neodpověděl. Firma RAUDO zbaběle mlčela. Pan Ščuglík zbaběle nezvadal telefon. OK. Jenže Brno je příliš malé a takovéto rozsáhlé stěhování strojů se prostě neutají. Asi tušíte, co tím myslím. V den kdy pan Ščuglík „nemohl zvednout telefon“ se dojednávala jiná stěhovací firma. A v den kdy se mi pan Ščuglík obtěžoval oznámit zrušení, již daná firma stěhování realizovala !!!

Znám detaily, za kterých stěhování proběhlo, i to, že pan Ščuglík se mnou hovořil, zrovna když se 7 tunový stroj dostával z haly ven.. Nevím, co by se stalo, kdybych panu Ščuglíkovi nezavolal. Nevím, zda by se firma RAUDO vůbec obtěžovala nás jako partnera obeznámit a údajném „odložení realizace“.

Vysvětlení jsem se nedočkal. Telefon opět zbaběle nikdo nezvedal. Na mé výzvy a apely „postavit se k tou přímo“..nikdo nereagoval. Zmařená práce, ušlý zisk, utracené peníze a energie. K tomu všemu vypadáte jako pitomec před svými subdodavateli.

Jediné, čeho jsem se dočkal od firmy RAUDO, byl dvoustránkový právnický elaborát. Říká se, že pravda se dá ohýbat. V případě firmy RAUDO jistě. Při odstranění paragrafů by se dal jeho obsah shrnout takto: „Dopustil jste se nepoctivého jednání a bezdůvodně navýšil cenu. K tomu se ještě nehorázně dožadujete úhrady nákladů. Firmě RAUDO se však podařilo zajistit náhradního dodavatele, který stěhování realizoval v termínu. Takže nám nevznikla větší škoda a tím to ji po Vás nebudeme vymáhat“… NO COMMENT..

Ze spolupráce s firmou RADUO - výrobní družstvo invalidů jsme si odnesli ušlý zisk ve výši necelých 80.tisíc. Faktickou finanční škodu 20.tisíc. Ano, pokud bych měl spolupráci deklarovanou písemně, spor bychom bezpochyby vyhráli. S důkazní nouzí (absence přímých důkazů, stvrzení dohody či alespoň e-mailové komunikace) nemá větší smysl rozjíždět žalobu. Samozřejmě k radosti managmentu firmy RAUDO. Jediné, co mohu, je podělit se o tuto podvodnou spolupráci s ostatními.

 

Firma RAUDO nás podvedla a nepoctivým způsobem uvedla v omyl. Nemá ani dost odvahy ani slušnosti, aby své jednání vysvětlila. Vysvětlila bez toho, aby zaplatila právníka, který jejich pravdu najde. Chápu, je těžké říkat pravdu. Pro některé je totiž snadnější lhát, zastřeně podvádět ostatní a ještě si to umět obhájit před svým svědomím !!!

SB STĚHOVÁNÍ BRNO s.r.o.

Ing. Martin Skoupý, jednatel