Vize SB STĚHOVÁNÍ BRNO

Vize SB STĚHOVÁNÍ BRNO

Chcete-li v dnešním konkurenčním světě uspět, měli byste mít svůj dlouhodobý cíl. Stejně tak každá úspěšná firma by měla vědět kam kráčí. Měla by si zvolit cestu, po které se hodlá vydat a ta cesta, by měla mít nějaký smysl. Nějaký cíl. Pokud stěhovací firma neví kam kráčí, nemá svou cestu, těžko může někam dojde..

 

NAŠE VIZE

S nadšením poskytovat odborné a profesionální stěhovací služby jenž překonávají očekávání našich zákazníků. Být spolehlivý partner v klíčovém životním rozhodnutí a pomáhat našim zákazníkům na cestě k novému domovu. Nebát se úsměvu a s každým zákazníkem jednat s laskavostí a úctou. Chránit stěhované věci, být zárukou spolehlivosti a poctivých cen.

Přemisťování a zvedání je pro nás vášní a profesí zároveň a náš sehraný tým je připraven plnit všechna Vaše přání s cílem pohodlné a bezpečné realizace stěhování. Odborná balící služba a čisté vozy jsou vizitkou každého našeho stěhování.

Našim cílem je stát se nejžádanější stěhovací firmou v Brně, která bude synonymem poctivé a dobře odvedené práce a výjimečného osobního přístupu. Kvalitní služby jsou pro nás závazkem přinášet zákazníkům víc než jen změnu adresy.

 

POSLÁNÍ SB STĚHOVÁNÍ BRNO

Pomáháme Vám na cestě k novému domovu. Stěhování nás baví a jsme hrdí na svou práci!

 

NAŠE HODNOTY

1. Věříme v jedinečnost Vašeho domova. S Vašimi věcmi zacházíme jako s vlastními.

2. Balení věcí a čisté vozy jsou vizitkou každého našeho stěhování.

3. Nebojíme se úsměvu a s každým zákazníkem jednáme s laskavostí a úctou.

4. Pracujeme na doporučení. Když jste dobří, lidé si to řeknou.

5. Jsme aktivní, pracujeme ve svižném tempu.

6. Naše ceny jsou férové a odpovídají poctivě odvedené práci.

7. Stále na sobě pracujeme a vylepšujeme své dovednosti.

8. Jsme vidět. Náš sehraný tým poznáte podle oranžové barvy.

9. Nejsme jedničkou v Brně. Ale děláme vše proto, abychom se jí stali!

Tímto se zavazujeme plnit principy a standardy Českého systému kvality služeb.

Ing. Martin Skoupý, jednatel

SB STĚHOVÁNÍ BRNO