Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Stěhování a pojištění

Pokud se chystáte na stěhování bytu, domu či jen potřebujete přepravit svou zásilku, ověřte si pojištění nákladu dopravce a jeho odpovědnost za případné škody.

Vybíráte-li stěhovací firmu nebo jiného dopravce, vyžadujte konkrétní podmínky pojištění, případně si vyžádejte k nahlédnutí pojistnou smlouvu. Řada stěhovacích a přepravních firem na svých webových stránkách tvrdí, že jsou pojištěné. Jenže jak víme, není pojištění jako pojištění.

ODPOVĚDNOST SILNIČNÍHO DOPRAVCE

S pojištěním odpovědnosti silničního dopravce a její výší se chlubí řada stěhovacích firem (a některé dokonce i tehdy, kdy ji nemají uzavřenou !!!). Pro zákazníka stěhovací firmy to znamená jakýsi pocit bezpečí, že jejich osobní věci či daná zásilka, je ochráněna. Jenže – tato pojistka je vztažena pouze na pojištění během přepravy. Co to znamená? Je třeba brát v úvahu, že pojistka se nevztahuje na škody vzniklé:

- manipulací s věcmi během nakládky či vykládky z vozu,

- manipulací či stěhování bez přepravy (např. stěhování nábytku v rámci objektu),

- škodou na okolním terénu,

- poškozením během přepravy (např. v důsledku kontaktu s jinou přepravovanou věcí),

- vadou přepravovaných věcí,

- odcizením nebo ztrátou věcí během silniční přepravy.

Z toho vyplývá, že pojištění odpovědnosti silničního dopravce se vztahuje pouze na dobu přepravy a pouze na škody vzniklé v souvislosti s přepravou, tzn. pro případ dopravní nehody. Takže pokud při stěhování bytu vznikne během stěhování jakákoliv škoda na Vašich věcech, a nepůjde o důsledek dopravní nehody, stěhovací firma Vám z pojištění žádnou škodu neuhradí.

OBECNÁ ODPOVĚDNOST PODNIKATELE

Vedle odpovědnosti silničního dopravce je možné sjednat pojištění obecné odpovědnosti podnikatele a právnických osob. Toto pojištění se již vztahuje na provozní činnost podnikatele i mimo přepravu, tj. v případě stěhování i na manipulaci s věcmi, nošením do vozu a z vozu, stěhováním bez přepravy pouze v objektu apod.

Tato obecná odpovědnost se vztahuje i na škody na zdraví, odcizení či ztrátou hmotné věci. Navíc je možné jej sjednat i na pojištění náhrady za nemajetkovou újmu. (ochrana osobnosti) či pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí aj.

Takže pokud vybíráte stěhování v Brně, chtějte vědět jak budou Vaše osobní věci ochráněny před případným poškozením. Nespokojte se pouze s pojištěním proti nehodě, ale trvejte na ochranně věci během nakládky a vykládky. Právě zde hrozí největší riziko, že se s Vašimi věcmi něco stane. Stěhování je tak komplexní a různorodá činnost, že čas od času se prostě vždycky něco rozbije.

POJIŠTĚNÍ VERSUS CENA STĚHOVÁNÍ BRNO

V souvislosti pojištěním stěhovací firmy narážíme na zásadní otázku, zda např. velmi nízká cena stěhování obsahuje vůbec pojištění. Selský rozum nám velí, že nízké ceny stěhování musí být notně něčím kompenzovány. V praxi to bývá většinou špinavá dodávka ve špatném technickém stavu, pofidérní pracovníci stěhovací služby, hrubé až tristní zacházení s věcmi. Z toho také plyne nedodržování dohod (přijedeme v 8:00 hod, ale nakonec nepřijedeme vůbec) a absence jakéhokoliv pojištění. Takže je velká pravděpodobnost, že v případě poškození Vaší věci během stěhování, nebude firma plnit svou odpovědnost za škodu z pojistné smlouvy, ale spíše z vlastní kapsy. A je diskutabilní, zda vůbec plnit bude..

Proto mějte na paměti, vybíráte-li stěhovací firmu, chtějte vědět, co cena stěhování obsahuje, za co vlastně platíte a jak je garantována ochrana Vašich věci. Může se Vám to jenom vyplatit.

SB STĚHOVÁNÍ BRNO s.r.o.