Volno na stěhování

 

Chcete zjistit, kdy a za jakých podmínek máte nárok u zaměstnavatele na volno na stěhování?

Znáte to, když potřebujete volno a zaměstnavatel souhlasí, tak si ho zkrátka vezmete. V některých případech však podle zákoníků práce a nařízení vlády, máte na pracovní volno nárok a zaměstnavatel je povinen Vám jej i proplatit. Jedním z takových případů je i stěhování.

 

NÁROK NA VOLNO PŘI STĚHOVÁNÍ

Při stěhování a nároku na volno rozlišujeme dva důvody – stěhování z osobních důvodů a stěhování v zájmu zaměstnavatele. V řeči zákoníků práce se jedná o překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele.

  • Placené volno na stěhování – nárok na placené volno při stěhování máte v případě, že se zaměstnavatel stěhuje např. do jiného města a vy s ním. Typicky se jedná o to, kdy zaměstnavatel rozšiřuje výrobu nebo svou obchodní činnost a potřebuje přestěhovat i své zaměstnance. V těchto případech je zaměstnavatel povinen vždy volno na stěhování proplatit.
  • Neplacené volno na stěhování – nárok na neplacené volno na stěhování máte tehdy, stěhujete-li se z vlastní vůle tj. z osobních důvodů. Zkrátka,potřebujete-li změnit ovzduší, máte nárok na volno, ale naplacené.
  • Délka volna na stěhování – v obou případech se placené i neplacené volno na stěhování poskytuje na nezbytně nutnou domu, nejvýše však na 2 dny.

 

ZÁKONÍK PRÁCE A VOLNO NA STĚHOVÁNÍ

Zákoník práce řeší nárok na volno při stěhování z osobních důvodů zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 199 odstavec 2 a spolu s ním nařízení vlády NV č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah osobních překážek v práci.

 

Zpracoval tým SB STĚHOVÁNÍ BRNO s.r.o. 

Ing. Martin Skoupý

Novinky

Stěhování JUDr. Jiřího Machourka

Stěhování JUDr. Jiřího Machourka
Stěhování slavného obhájce v Brně

SB STĚHOVÁNÍ BRNO pomáhá

SB STĚHOVÁNÍ BRNO pomáhá
Jsme hrdým partnerem pro stěhování v organizaci Svazu tělesně postižených v České republice, o.s.